உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
வேரித்தாஸ் நிகழ்ச்சிகளை டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பத்தில் 24 மணிநேரமும், 7 நாட்களிலும் இணையத்தளத்திலும் அன்ராய்டு மொபைலிலும் கேட்கலாம். அன்ராய்டு மொபைல் பயன்பாட்டினைப் பதிவிறக்கம் செய்ய RVA MOBILEஎன டைப் செய்யவும்

நாடகம்

001. அம்மா நீ வேண்டும்
002. அத்தை அல்ல அம்மா
003. அதிகாரத்தின் அளவு
004. எங்க தலைவர்
005. எங்கள் வோட்டு
006. எங்கிருந்த போதும்
007. என்ன கொடுப்பாய்
008. இருப்பதில் இன்பம்
009. இது குற்றமா
010. கள்ளமில்லா வெள்ளை மனம்
011. கல்வி கண்
012. கண் திறந்தது
013. குடும்ப பொறுப்பு
014. குறுக்கு வழி
015. மனிதர்கள்
016. மன்னிப்பு
017. மருமகள் அமைவதெல்லாம்
018. மீட்டருக்கு மேலே
019. நேர்மையின் நிலை
020. நல்லவன் வல்லவன்
021. நாலுபேர் மதிக்க வேண்டும்
022. நேர்மைக்கு பரிசு
023. நீ எனக்கு சொந்தம்
024. நீயா நானா
025. ஒரு முகம்
026. ஒரு தவறு செய்தால்
027. பேய் வீடு
028. படிக்கு பாதி
029. பேசும் ஆவிகள்
030. பழக தெரிய வேண்டும்
031. பணம் வந்த வழி
032. பணமும் புகழும்
033. பாசம் பலவிதம்
034. பட்ட மரம்
035. சலனத்தின் சன்மானம்
036. சிக்கனம்
037. சொன்னதை செய்
038. சொந்தம்
039. தேவையும் சேவையும்
040. தங்கையின் கல்யாணம்
041. உன்னை விட மாட்டேன்
042. உன் கடமை
043. உதவியோ உதவி
044. வஞ்ச புகழ்ச்சி
045. யார் குழந்தை
046. ஒற்றுமை ஓங்குக