உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
வேரித்தாஸ் நிகழ்ச்சிகளை டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பத்தில் 24 மணிநேரமும், 7 நாட்களிலும் இணையத்தளத்திலும் அன்ராய்டு மொபைலிலும் கேட்கலாம். அன்ராய்டு மொபைல் பயன்பாட்டினைப் பதிவிறக்கம் செய்ய RVA MOBILEஎன டைப் செய்யவும்

PREV

உலக செய்தி விவரங்கள்

NEXT

கருச்சிதைவு ஆண்டு நினைவில் புலம்பும் ஆயர்கள்

கருத்தடை சட்டம் உருவாக்கப்படப்பட்டு 50 ஆண்டு நிறைவை அடையாப்படுத்தும் வகையில் கருச்சிதைவு பற்றிய திருச்சபையின் அரியதொரு அறிவிப்பு இங்கிலாந்து, வேல்ஸ் மற்றும் ஸ்காட்லாந்து ஆயர்களிடம் இருந்து வந்துள்ளது. ஒவ்வொரு கருச்சிதைவும் ஒரு சோகம் என்றும், 2015 ஆம் ஆண்டு மட்டும் 2 லட்சம் கருச்சிதைவுகள் செய்யப்பட்டிருப்பது சோகமானது என்றும் ஆயர்கள் கூறியுள்ளனர். மனித வாழ்க்கையின் உண்மையான மதிப்பீடு பற்றிய புதிய புரிதல் சமூகத்திற்கு அவசியமாகிறது என்றும் அவர்கள் கூறியுள்ளனர்.