உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
வேரித்தாஸ் நிகழ்ச்சிகளை டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பத்தில் 24 மணிநேரமும், 7 நாட்களிலும் இணையத்தளத்திலும் அன்ராய்டு மொபைலிலும் கேட்கலாம். அன்ராய்டு மொபைல் பயன்பாட்டினைப் பதிவிறக்கம் செய்ய RVA MOBILEஎன டைப் செய்யவும்

PREV

உலக செய்தி விவரங்கள்

NEXT

முதல் பீட்ஸா டெலிவரி 10 நூற்றாண்டில் கத்தோலிக்க ஆயருக்கு என்று தெரியுமா?

பிட்ஸா என்றால் இன்று அனைவரும் உண்பதற்கு விரும்புகின்ற உணவாக மாறிபோய்விட்டது. இது இத்தாலியின் நேபிள்ஸ் நகரத்தில் முதல்முதலாக உருவானது. இதனுடைய வரலாறு பல நூற்றாண்டுகளுக்க பின்னால் செல்கிறது. பல்வேறு கட்டங்களை கடந்து வந்து, இன்று நாம் சாப்பிடும் பிட்ஸாவாக பரிணமித்து வந்துள்ளது என்றால் மிகையாகாது. பீட்ஸா முன்பதிவு செய்யப்பட்டு முதன்முதலில் யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்று வரலாற்றை ஆய்ந்து பார்த்ததில், அது 10 ஆம் நூற்றாண்டில் கத்தோலிக்க ஆயர் ஒருவருக்கு பீட்ஸா வழங்கப்பட்டுள்ளது தெரிய வந்துள்ளது. இதற்கான உரிய ஆதாரங்களும் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.