உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
வேரித்தாஸ் நிகழ்ச்சிகளை டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பத்தில் 24 மணிநேரமும், 7 நாட்களிலும் இணையத்தளத்திலும் அன்ராய்டு மொபைலிலும் கேட்கலாம். அன்ராய்டு மொபைல் பயன்பாட்டினைப் பதிவிறக்கம் செய்ய RVA MOBILEஎன டைப் செய்யவும்

PREV

உலக செய்தி விவரங்கள்

NEXT

வங்காள மொழி திருவிவிலியம் மொழிபெயர்த்த பெல்ஜியம் இயேசு சபை மொழிபெர்ப்பாளர் மரணம்

வங்காள மொழி திருவிவிலியத்தை மொழிபெயர்த்த பெல்ஜியம் இயேசு சபை மொழிபெர்ப்பாளர் அருட்தந்தை கிறிஸ்டியன் மிக்னோன் இயற்கை எய்தியுள்ளார். அவருக்கு வயது 93. வங்காள மொழியில் திருவிவிலியத்தை மொழிபெயர்த்து வழங்கிய இந்த அருட்தந்தை மிக்னான், பிரலமாக “மங்கல்பார்த்தா (நற்செய்தி) விவிலியம்” அறியப்படுபவர் ஆவார். இந்த அருட்தந்தை வங்காள மொழியில் வழங்கிய திருவிவிலியத்தைதான், இந்தியாவின் மேற்கு வங்காள மாநிலமும், அற்கு அருகிலுள்ள வங்கதேச நாடும் பயன்படுத்தி வருகின்றன. இந்த அருட்தந்தை மொழிபெயர்த்து வழங்கிய முறையில்தான் திருவழிபாட்டு முறைகளும் இங்கு நடைபெற்று வருகின்றன.