உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
வேரித்தாஸ் நிகழ்ச்சிகளை டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பத்தில் 24 மணிநேரமும், 7 நாட்களிலும் இணையத்தளத்திலும் அன்ராய்டு மொபைலிலும் கேட்கலாம். அன்ராய்டு மொபைல் பயன்பாட்டினைப் பதிவிறக்கம் செய்ய RVA MOBILEஎன டைப் செய்யவும்

பக்திப் பாடல்கள்

001. அர்ச்சனை மலராக
002. அர்பன பூக்களை
003. அருட்கரம்
004. அழைக்கிறார் இயேசு
005. அற்புத அன்பனின்
006. அன்பினில் பிறந்த
007. அன்புலகம்
008. ஆண்டவன் ஆவியினில்
009. ஆலய பீடம்
010. ஆனந்த கானங்கள்
011. ஆனந்த மலர்களாக
011. இதயங்கள் மலரட்டுமே
012. இறைமக்களே கூடி
013. இறைவனில் இணைந்திட
014. இதய தீபம் ஏற்றுவோம்
015. இயேசுவின் சந்நிதியில்
016. இயேசுவின் தலைமையில்
017. இயேசுவின் நாமத்தினால்
018. இறைமக்கள் அகமகிந்து
019. இறையாட்சின் மனிதர்களே
020. இறைவன் நம்மை
021. இறைவனின் பலியில்
022. இறைவன் உன்புகழ் பாட
023. இறைவனை புகழால்
024. இறைவா இதோ
025. இன்பம் பொங்கும் நாளினிலே
026. இயேசு அழைக்கிறார்
027. உன் இதய வாசல்
028. உன் நினைவில் சங்கமிக்கும்
029. உதயங்கள் தேடும்
030. ஒரு குலமாய்
031. காலை இளங்கதிரே
032. சக்தியானவா ஜீவநாயகா
033. சம்மதமே இறைவா
034. சுப தினம்
035. தமிழால் உன்புகழ் பாடி
036. தலைவா உனை
037. திருகுலமே எழுந்திடுக
038. தினம் தினம் வளம்
039. தீபத்தின் ஒலியினில்
040. நன்மைகள் செய்த
041. நிறை வாழ்வை நோக்கி
042. படியேறி வருகின்றேன்
043. புதிய வானகமும்
044. புனித நாள் பலி எனில்
045. வரம் கேட்டு வருகின்றேன்
046. வாருங்கள் அன்பு
047. வாருங்கள் இறைமக்களே
048. வாருங்கள் நாம்
049. விண்ணக தந்தையின்