உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
வேரித்தாஸ் நிகழ்ச்சிகளை டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பத்தில் 24 மணிநேரமும், 7 நாட்களிலும் இணையத்தளத்திலும் அன்ராய்டு மொபைலிலும் கேட்கலாம். அன்ராய்டு மொபைல் பயன்பாட்டினைப் பதிவிறக்கம் செய்ய RVA MOBILEஎன டைப் செய்யவும்

பக்திப் பாடல்கள்

001. சிலுவையில் அறையுண்ட
002. சொன்னப்படி
003. தபசு காலம்
004. உயிர்த்தார் கிறிஸ்து
005. உயிர்த்தெழுந்தார்
006. உயிர்போம் உயிர்போம்
007. கிறிஸ்து அனைத்தையும் வெல்க
008. சாவு வீழ்ந்தது
009. அல்லேலுயா பாடுங்களே
010. புத்தம் புது பூமியிலே
011. வாரத்தின் முதல்
012. வீர முழக்கம்
013. மண்ணில் மீட்பு
014. அல்லேலுயா இறைமகன்
015. அல்லேலூயா
016. புது வாழ்வு
017. கல்லறை வாயில்
018. இருவிழிகள்