உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
வேரித்தாஸ் நிகழ்ச்சிகளை டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பத்தில் 24 மணிநேரமும், 7 நாட்களிலும் இணையத்தளத்திலும் அன்ராய்டு மொபைலிலும் கேட்கலாம். அன்ராய்டு மொபைல் பயன்பாட்டினைப் பதிவிறக்கம் செய்ய RVA MOBILEஎன டைப் செய்யவும்

பக்திப் பாடல்கள்

01. ஸ்தோத்திர பலி 1000
02. ஆராதிக்கின்றோம் (1000 துதி)
03. உம்மை போற்றுகின்றோம் (1000 துதி)
04. போற்றி போற்றி
05. துதிகின்றோம்
06. சரணம் இயேசுவே