உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
வேரித்தாஸ் நிகழ்ச்சிகளை டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பத்தில் 24 மணிநேரமும், 7 நாட்களிலும் இணையத்தளத்திலும் அன்ராய்டு மொபைலிலும் கேட்கலாம். அன்ராய்டு மொபைல் பயன்பாட்டினைப் பதிவிறக்கம் செய்ய RVA MOBILEஎன டைப் செய்யவும்

பக்திப் பாடல்கள்

001. அருளே ஒளியே வா வா
002. அருட்கடலே போற்றி
003. அவனியில் அனைத்தும்
004. அழைத்து செல்வாயே
005. ஆவியை தாரும்
006. அன்பு மயம்
007. அஞ்சலி கீதாஞ்சலி
008. தேவ மைந்தன் இயேசுவே
009. என்னை நீ ஆட்கொண்டதால்
010. எந்தாய் இறைவா
011. எந்தையே இறைவா
012. இயேசு எங்கள் தெய்வமே
013. இயேசு நண்பனே
014. இயேசுவே எம்மை ஆளும்
015. இயேசுவே என்னுயிரே
016. இயேசுவே உனதடி சரணம்
017. ஏதும் தெரியாத
018. என் இறைவா உம திருப்பெயரை
019. இயேசுவே சரணம்
020. இயேசுவே உம்மலர்
021. இயேசு இயேசு
022. இயேசுவின் இனிய நாமம்
023. என் ஆவியும் தூய ஆவியும்
024. என் வாழ்வில் இயேசுவே
025. என் விழியே இயேசுவை
026. இணையில்லா உந்தன்
027. இணையில்லாத இயேசுவே
028. இறைவனை புகழ்ந்திடுகள்
029. இறைவா உம் தயவிலே
030. இதயம் இது மெல்ல
031. ஐயனே மெய்யனே
032. கரையேதும் இல்லாத மரியே
033. காரிருள் நீக்கி
034. கருணை இறைவா
035. மூவொரு இறைவா
036. முடிவில்லாத வாழ்வை
037. நாளும் மறவேன் எந்நாளும்
038. நான் நடப்பது
038. நான் நடப்பது
039. நல்லதொரு செய்தியினை
040. நன்றி நன்றி
041. ஒளி தருவாய்
042. பனிமலர் மீது
043. பொன்னேதும் பொருளேதும்
044. போற்றி போற்றி இறைவா
045. புகழ்ந்திடு மனமே
046. புகழ்ந்திடு நெஞ்சமே
047. தேவாதி தேவா சரணம்
048. சரணம் இறைவா
049. சரணம் சரணம் இயேசுவே