உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
வேரித்தாஸ் நிகழ்ச்சிகளை டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பத்தில் 24 மணிநேரமும், 7 நாட்களிலும் இணையத்தளத்திலும் அன்ராய்டு மொபைலிலும் கேட்கலாம். அன்ராய்டு மொபைல் பயன்பாட்டினைப் பதிவிறக்கம் செய்ய RVA MOBILEஎன டைப் செய்யவும்

பக்திப் பாடல்கள்

050. செந்நீர் வியர்வை
051. சிலுவையில் அறையுண்ட
052. தனிமலர் மீது
053. தனிமுதல் இறைவனாம்
054. தாயே மரியே
055. வாழும் ஆவியே
056. தாய்க்கு அன்பு
057. தொடும் என் கண்களையே
058. உன்னையே நம்பினோம்
059. உன் சொல்லில்
060. வான் வழி காட்டிட
061. வாழிய வாழிய இயேசுவின்
062. விடுதலை அளித்த
063. விண்ணக விருதே சரணம்
064. விண்ணவர் போற்றிடும் மரியே
065. விண்ணுக்கும் எதிராக
066. வந்தருளும் ஆண்டவரே
067. வாழிய மூவொரு இறைவா
068. இயேசுவே உம்மலர் பாதம்
069. ஆதியில் வாக்கு இருந்தார்
070. கோடி முகத்தோனே
071. மூவுலகம்
072. ஆகாயம் உம்மை
073. உன் பெயரை
074. அன்பே அழகே
075. இறைவா உன் முகம்
076. குயவனே
077. மழையை போல
078. இயேசுவை
079. என் ஆன்மா
080. சச்சிதானந்தா
081. என் இதயம்
082. திருவளர் பேரொளியே
083. என் வழி துணையே
084. உன்னை பிரிந்திட
085. வாடி போகதே
086. இணைந்த கரங்கள்
087. உன்னை தேடி
088. அருள் இறைவா
089. அலைந்திடும் உள்ளம்
090. அழைத்துசெல்வாயே
091. அன்பு செய்ய வரம் வேண்டும்
092. சரணம்
093. வேரில்லா கொடியானேன்
094. பண்படுத்தும்
095. பரிசுதரான என் தெய்வமே
096. இயேசு தேவனை
097. தண்ணீரை கடக்கும்
098. வாழ்த்துகிறோம்
099. பரிசுத்தரான என் தெய்வமே 2