உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
வேரித்தாஸ் நிகழ்ச்சிகளை டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பத்தில் 24 மணிநேரமும், 7 நாட்களிலும் இணையத்தளத்திலும் அன்ராய்டு மொபைலிலும் கேட்கலாம். அன்ராய்டு மொபைல் பயன்பாட்டினைப் பதிவிறக்கம் செய்ய RVA MOBILEஎன டைப் செய்யவும்

பக்திப் பாடல்கள்

100. குழலோடும்
101. தேவா இறைவா
102. அன்பெனக்கு இல்லையே
103. ஆகாயம் உம்மை
104. ஆவியம் இறைவா
105. இந்த நாளினை
106. இயேசு இயேசு கிறிஸ்துவே
107. இயேசு உன் பாதத்தில்
108. இயேசு என் தெய்வம்
109. இயேசு வாராய்
110. இயேசு இயேசு இயேசுவே
111. இயேசு என் உயிரே
112. இறைவா உன் தரிசனம்
113. இறைவா உன்முகம்
114. உயிரளிக்கும் உணவே
115. உள்ளத்தில் உயிரையும்
116. உன் பெயரை பாடாத
117. உன்னருகில்
118. உன்னை தேடி வந்தேன்
118. உன்னோடு இருக்க வேண்டும்
119. எந்தன் இயேசுவே
120. எல்லா காலத்திலும்
121. எல்லாமாய் இருக்கின்ற
122. என் ஆண்டவனே
123. என் ஆன்மா
124. என் இதயம்
125. என் நெஞ்சில் இயேசுவே
126. என்னுயிரே இறைவா
127. எண்ணையில்லா தீபம்
128. என்னே உயர்வானது
129. குயவனே வள்ளலே
130. சுந்தர ஜோதி வந்தருள்வாயா
131. தந்தையே இறைவா
132. தரிசு நிலமாய்
133. தேவாதி தேவா
134. நன்றி நன்றி
135. நன்றி நன்றி இறைவா
136. நன்றியால் உள்ளம்
137. நன்மையெல்லாம்
138. பரலோக தந்தாய்
139. பேசுவாய் எந்தன் இறைவா
140. புகழ்திடு நெஞ்சமே
141. மலர்மிசையாகிய மன்னவா
142. மழையை போல வருவாயே
143. வருத்தி சுமந்திடும்
144. வந்தோம் தந்தாய்
145. வாரும் இயேசு தேவா
146. வாழ்வு தருவது
147. வாழிய மூவொரு
148. ஜெபிப்பதற்கு