உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
வேரித்தாஸ் நிகழ்ச்சிகளை டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பத்தில் 24 மணிநேரமும், 7 நாட்களிலும் இணையத்தளத்திலும் அன்ராய்டு மொபைலிலும் கேட்கலாம். அன்ராய்டு மொபைல் பயன்பாட்டினைப் பதிவிறக்கம் செய்ய RVA MOBILEஎன டைப் செய்யவும்

பக்திப் பாடல்கள்

001. ஜெபமாலை ஜெபிப்போம் நாமே
002. கிருபை தயைமிகு
003.கிருபையும் தயைவும்
004. மகிழ்ச்சி நிறை நிகழ்ச்சிகள்
005. மகிமை மறை நிகழ்ச்சிகள்
006. மரியின் மடியில்
007. ஒளியின் மறை நிகழ்ச்சிகள்
008. பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள்
009. துயர்மறை நிகழ்ச்சிகள்
010. போற்றி ஜெபமாலை
011.புனித ஜெபமாலை
012.ஜெபமாலை மாதாவே