உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
வேரித்தாஸ் நிகழ்ச்சிகளை டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பத்தில் 24 மணிநேரமும், 7 நாட்களிலும் இணையத்தளத்திலும் அன்ராய்டு மொபைலிலும் கேட்கலாம். அன்ராய்டு மொபைல் பயன்பாட்டினைப் பதிவிறக்கம் செய்ய RVA MOBILEஎன டைப் செய்யவும்

பக்திப் பாடல்கள்

001. ஆதாரம் நீதானே மாதா
002. ஆயிரம் மலர்கள்
003. அலை கடலே
004. அடைக்கல அன்னையே
005. அழகின் முழுமையே
006. அழகோவியமே
007. அலை பாயும் நெஞ்சம்
008. அலைகள் எழுந்து
009. அலையோளிர்
010. அலங்கார தாயே
011. அம்மா மரியே
012. அருள் நிறை மரியே
013. சகாய தாயே
014. விண்ணரசியாம்
015. அருள் நிறை மாமரியே
016.அம்மா அம்மா
017. வானத்தில் மரியாள்
018. அருள் நிறை மரியே
019. வாழ்க மரியே
020. அம்மா மரியே வாழ்க
021. அன்னை மாமரி
022. அன்னையே காணிக்கை தாயே
023. அம்மா உந்தன் அன்பினிலே
024. அமலோற்பவியே
025. அன்னைக்கு கரம் குவிப்போம்
026. அன்னை மரியாம்
027. ஆரோக்கிய மாதாவே
028. ஆவே கீதம் பாடியே
029. இதயம் மகிழுதம்மா
030. இனிய உன் நாமம்
031. உம்மை தேடி வந்தேன்
032. என் ஆன்மா இறைவனையே
033. கலங்கரை தீபமே
034. சதா சகாய மாதா
035. சூரியன் சாய
036. ஞானம் நிறை கன்னிகையே
037. தாயே உன் பத மலரினிலே
038. தாவீதின் குலமலரே
039. மாசில்லா கன்னியே
040. நாதத்தின் இனிமையில்
041. மாதாவே சரணம்
042. மாதாவே துணை
043. மாமறை புகழும்
044. வானோக ராணி வையக
045. விடியலை தேடும்
046. வியாகுல மாமரியே
047. தாயே உத்தரிக்கும்
048. மரியே அருள் மரியே
049. அமைதியின்
050. அற்புதங்கள்