உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
வேரித்தாஸ் நிகழ்ச்சிகளை டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பத்தில் 24 மணிநேரமும், 7 நாட்களிலும் இணையத்தளத்திலும் அன்ராய்டு மொபைலிலும் கேட்கலாம். அன்ராய்டு மொபைல் பயன்பாட்டினைப் பதிவிறக்கம் செய்ய RVA MOBILEஎன டைப் செய்யவும்

பக்திப் பாடல்கள்

001. வேளாங்கண்ணி மாதாவின் இடைவிடாத பாடல்கள்
002. மாதாவின் மன்றாட்டு பாடல்
003. மாதாவின் மன்றாட்டு மாலை(பாடல்)
004. லூர்துமாதா மன்றாட்டு மாலை(பாடல்)
005. மாதா ஜெபம்/ மன்றாட்டு மாலை
006. மாதா மன்றாட்டு மாலை-2
007. மாதா மன்றாட்டு மாலை-3
008. மாதா மன்றாட்டு மாலை-4
009. மாதா மன்றாட்டு மாலை-5
010. மாதா மன்றாட்டு மாலை-6
011.மாதா மன்றாட்டு மாலை-7
012.வானாக தந்தையை
013.அடைக்கல மாமரியே
014.கண்ணீர் செந்நீர் மாதாவே
014.கண்ணீர் செந்நீர் மாதாவே
015.பாத்திமா அன்னையே
016.நெஞ்சமெல்லாம் நிறைந்த
017.ஆயிரம் ஆயிரம்
018.தெய்வத்தின் தாயே
019.உந்தன் பலத்தையும்
020.கடவுளின் திருப்பேழையே