உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
வேரித்தாஸ் நிகழ்ச்சிகளை டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பத்தில் 24 மணிநேரமும், 7 நாட்களிலும் இணையத்தளத்திலும் அன்ராய்டு மொபைலிலும் கேட்கலாம். அன்ராய்டு மொபைல் பயன்பாட்டினைப் பதிவிறக்கம் செய்ய RVA MOBILEஎன டைப் செய்யவும்

பக்திப் பாடல்கள்

001.அன்னை மரியே
002.அன்னை மடி தவழ்ந்த
003.ஓபிர் தங்க நகை
004.என் ஆன்மா
005.கருமத்தம்பட்டி
006.அலங்கார தாயே
007.இம்மகுலாத்த
008.அலங்கார தேரிலே
009.தெய்வீக அருள்
010.அன்பான அன்னை
011.அம்மா மரியே
012.என் ஆன்மா
013.அலங்கார தாயே
014.எங்கள் சந்தோஷத்தின்
015.வாழ்க அரசியே
016.ஆதியிலே
017.மரியின் மடியில்