உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
வேரித்தாஸ் நிகழ்ச்சிகளை டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பத்தில் 24 மணிநேரமும், 7 நாட்களிலும் இணையத்தளத்திலும் அன்ராய்டு மொபைலிலும் கேட்கலாம். அன்ராய்டு மொபைல் பயன்பாட்டினைப் பதிவிறக்கம் செய்ய RVA MOBILEஎன டைப் செய்யவும்

பக்திப் பாடல்கள்

001. ஆண்டிடும் தலைவா
002. ஆற்றலோடு
003. ஆவியை தரும்
004. ஆவியே தூய ஆவியே
005. ஆவியே வாரும்
006. அன்பு மயம்
007. இறைவனின் ஆவி
008. அஞ்சலி
009. அறிவினை வளர்த்திடும்
010. தேவனின் திரு
011. என் ஆவியும்
012. என் வாழ்வில்
013. என் விழியே
014. இயேசு இயேசு
015. இயேசு சொல்கிறார்
016. இயேசுவால் முடியாதது
017. இயேசுவின் இனிய
018. இயேசுவுக்காய் போர்புரிய
019. இறைவனின்
020. இறைவனின் ஆவி
021. இது இறைவன்
022. கைகளை கொட்டி
023. கட்டவிழ்த்து போக
024. கவலையே
025. மகிழ்வோம் மகிழ்வோம்
026. மனமே ஆண்டவரை
027. முடிவில்லாத
028. நலமருள்
029. நல் அருள்
030. நல்லதொரு
031. நான் நடப்பது
032. நன்றி நன்றி
033. ஒளியற்ற கண்களில்
034. ஒன்று உள்ளது
035. புகழ்ந்திடு நெஞ்சமே
036. சிலுவையில் அறையுண்ட
037. தாய்க்கு அன்பு வற்றிபோகுமோ
038. திருவருள் ஆவி
039. தொடும் என் கண்களையே
040. உன் சொல்லில்
041. உந்தன் அரசு
042. வந்தருளும்
043. வந்தோம் தந்தாய்
044. வாரும் ஆவியே
045. வாழிய மூவொரு இறைவா
046. வாழ்வும் வழியும்
047. வெற்றி
048. ஆராதிப்போம்
049. அப்பா பிதாவே
050. ஆண்டவர் ஆண்டவர்