உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
வேரித்தாஸ் நிகழ்ச்சிகளை டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பத்தில் 24 மணிநேரமும், 7 நாட்களிலும் இணையத்தளத்திலும் அன்ராய்டு மொபைலிலும் கேட்கலாம். அன்ராய்டு மொபைல் பயன்பாட்டினைப் பதிவிறக்கம் செய்ய RVA MOBILEஎன டைப் செய்யவும்

பக்திப் பாடல்கள்

001. ஆரத்தி ஆரத்தி மங்கள
002. மங்கள ஆரத்தி எடுத்துமை
003. மங்கள ஒலியுடன்
004. ஆண்டவரே உம சந்நிதி
005. மங்கள ஆரத்தி
006. மங்கள ஆரத்தி-2
007. மங்கள ஆரத்தி-3
008. மங்களம் சொல்லி
009. மங்களம் பொங்கிடும்
010. மங்கள ஆரத்தி-4
011. மங்கள ஆரத்தி-5
012. மங்கள ஆரத்தி-6
013. வருகவே வருகவே