உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
வேரித்தாஸ் நிகழ்ச்சிகளை டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பத்தில் 24 மணிநேரமும், 7 நாட்களிலும் இணையத்தளத்திலும் அன்ராய்டு மொபைலிலும் கேட்கலாம். அன்ராய்டு மொபைல் பயன்பாட்டினைப் பதிவிறக்கம் செய்ய RVA MOBILEஎன டைப் செய்யவும்

பக்திப் பாடல்கள்

001. எல்லாம் வல்ல
002. மன்னிப்பு வேண்டுகிறேன்
003. அருள் வடிவே ஆண்டவரே
004. வழியை மறந்து
005. பாவங்கள் செய்தோமே
006. அப்பா தந்தையே மனம்
007. நம்பி வந்தேன்
008. வருந்தி சுமந்திடும்
009. இயேசு இயேசு
010. கருணை தெய்வமே
011. கல்மனம் கரைய
012. மனமிரங்கும் தெய்வமே
013.என் பாவம்