உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
வேரித்தாஸ் நிகழ்ச்சிகளை டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பத்தில் 24 மணிநேரமும், 7 நாட்களிலும் இணையத்தளத்திலும் அன்ராய்டு மொபைலிலும் கேட்கலாம். அன்ராய்டு மொபைல் பயன்பாட்டினைப் பதிவிறக்கம் செய்ய RVA MOBILEஎன டைப் செய்யவும்

பக்திப் பாடல்கள்

01. வார்த்தையாம் இறைவா
02. வார்த்தையான இறைவனை
03. வார்த்தையான இறைவனுக்கு
04. ஆராதனை ஆராதனை
05. அஞ்சலி அஞ்சலி இறைஅஞ்சலி
06. ஆராதனை ஆராதனை
07. இறைவா உந்தன்
08. வார்த்தையான இறைவனே
09. இறைவா உந்தன்
10. இறைவா என்
11. அகமருந்தாக
12. அதிசயங்கள்
13. அப்பத்தில்
14. அமைதியின்
15. அருட்கனியே
16. அருள்தரும்
17. அருளின் ஊற்று
18. அன்பனே என்னுள்ளம்
19. அன்பனே விரைவில்
20. அன்பின் உறவினை
21. அன்பெனும் வீணையிலே
22. ஆனந்த மழையில்
23. இதய அமைதி
24. இதய கீதம்
25. இதயத்திலே கோவில்
26. இதயம் இணையும்
27. இதயம் எழுந்து
28. இதயமே இதயமே
29. இதயமே நீ
30. இதை என் நினைவாய்
31. இம்மையும் நீ
32. இயற்கையில் இணைந்திடும்
33. இயேசு தரும் விருந்து
34. இயேசு நம் ஆண்டவர்
35. இயேசுவே எல்லாம் நீ
36. இயேசுவே என் இறைவனே
37. இயேசுவே என் உள்ளம்
38. இயேசுவே என் தேவனே
39. இயேசுவே என் நேசமே
40. இயேசுவே என் மீட்பனே
41. இயேசுவே என் ராஜனே
42. இருளகற்றும் ஒலி
43. இறைவன் என்னில்
44. இறைவனே வானக விருந்து
45. இறைவா என்னில்
46. இறைவா வா
47. இன்பம் தேடும் இதயமே
48. இன்றும் என்றும்
49. இனிய தேவன்
50. உணவான இயேசுவே