உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
வேரித்தாஸ் நிகழ்ச்சிகளை டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பத்தில் 24 மணிநேரமும், 7 நாட்களிலும் இணையத்தளத்திலும் அன்ராய்டு மொபைலிலும் கேட்கலாம். அன்ராய்டு மொபைல் பயன்பாட்டினைப் பதிவிறக்கம் செய்ய RVA MOBILEஎன டைப் செய்யவும்

பக்திப் பாடல்கள்

001. இறைமகன் இயேசு (பரலோகத்தில்)
002. எம்மோடு வாழும் (பரலோகத்தில்)
003. பரலோகத்தில் இருக்கிற
004. விண்ணில் வாழும் (பரலோகத்தில்)
005. உன்னதத்தில் வீற்றிருக்கும்
006. விண்வாழும் தந்தாய்
007. எல்லா இடத்திலயும் (நாட்டுபுற வடிவில்)
008. பரலோகத்தில் இருக்கிற-2
009. பரலோகத்தில் இருக்கின்ற
010. என் பிதாவே ஓ
011. வானிலே அரசு கொண்ட
012. விண்ணகத்தில் வாழும்
013. பரலோகம் வாழும் தந்தையே
014. வானிலே அரசு
015. விண்ணிலும் மண்ணிலும்