உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
வேரித்தாஸ் நிகழ்ச்சிகளை டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பத்தில் 24 மணிநேரமும், 7 நாட்களிலும் இணையத்தளத்திலும் அன்ராய்டு மொபைலிலும் கேட்கலாம். அன்ராய்டு மொபைல் பயன்பாட்டினைப் பதிவிறக்கம் செய்ய RVA MOBILEஎன டைப் செய்யவும்

பக்திப் பாடல்கள்

001. அணி அணியாய்
002. அர்ச்சனை மலராக
003. அருட்கரம் தேடி
004. அழைகிறார் இயேசு ஆண்டவர்
005. அழைக்கும் இறைவம் குரலை
006. அற்புத அன்பனின்
007. அன்பின் திருகுலமே
008. அன்பின் விழுதுகள்
009. அன்பினில் பிறந்த
010. அன்பு மாந்தர்
011. அன்பை கொண்டாடுவோம்
012. ஆண்டவன் அவனியில்
010. அன்பு மாந்தர்
011. அன்பை கொண்டாடுவோம்
012. ஆண்டவன் அவனியில்
013. ஆண்டவர் வழியாய்
014. ஆண்டவரின் திருசந்நிதியில்
015. ஆண்டவரே உன் இல்லம்
016. ஆலய பீடம்
017. ஆவியிலும் என்றும்
018. ஆனந்த கானங்கள்
019. ஆனந்த கீதங்கள்
020. ஆனந்த மலர்களாக
021. இணைந்திடுவோம்
022. இதயங்கள் மலரட்டுமே
023. இதய தீபம் ஏற்றுவோம்
024. இதோ இதோ ஒரு
025. இயேசுவில் இணைந்திட
026. இயேசுவின் சந்நதியில்
027. இயேசுவே என்றும்
028. இரக்கத்தின் இறைவனின்
029. இருகரம் குவித்து
030. இறைஉறவில் மலர்ந்திடுவோம்
031. இறைகுலமே எழுந்திடுக
032. இறைகுலமே
033. இறைபலியினில் இணைந்திடுவோம்
034. இறைமக்கள் அகமகிந்து
035. இறைமக்கள் ஒன்று
036. இறை மக்களே கதிரோன்
037. இறைமக்களே கூடி
038. இறை மகன் இயேசு
039. இறை மனித சங்கமம்
040. இறை அன்பில் வாழ
041. இறையாட்சி மலர்ந்திட
042. இறையாட்சி மலர
043. இறை ஆட்சியின்
044. இறை இயேசு அழைப்பேற்று
045. இறைவன் நம்மை
046. இறைவன் படைத்த
047. இறைவனில் இணைந்திட