உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
வேரித்தாஸ் நிகழ்ச்சிகளை டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பத்தில் 24 மணிநேரமும், 7 நாட்களிலும் இணையத்தளத்திலும் அன்ராய்டு மொபைலிலும் கேட்கலாம். அன்ராய்டு மொபைல் பயன்பாட்டினைப் பதிவிறக்கம் செய்ய RVA MOBILEஎன டைப் செய்யவும்

பக்திப் பாடல்கள்

001. எந்தன் நெஞ்சுக்குள்ளே
002. சாமி பொதுவான சாமி
003. உயிர் நண்பர்களே
004. இதயம் தர வந்தேன்
005. நான் தேடும்
006. இன்று பிறந்தநாள்
007. புதியதோர்
008. வானத்துல புது
009. இயேசு பாலனே
010. விண்ணகத்தில்
011. பூ இமைகள் மூடி
012. மண்ணில் வந்த
013. ஆயிரம் பிறவிகள்
014. அமைதி புறா
015. பொழுது புலரும்
016. மாமன்னன்
017. இன்று நமக்காக
018. எத்தனை நாட்கள்
019. விண்ணிருந்து வந்த
020. தேவ குமாரன்
021. ராஜாதி ராஜன்
022. அன்பின் அமுதமே
023. அன்பின் தாலாட்டிலே
024. அன்பின் ராஜாங்கம்
025. ஆண்டவர் சந்நிதி
026. ஆண்டுக்கு ஒருமுறை
027. ஆலய மணிகளே
028. ஆயிரம் பிறவிகள்
029. இடையர்கள் தந்த
030. இந்த மண்ணில் வந்து
031. இயேசு பிறந்த நாளிது
032. இயேசு பிறந்தார்
033. இயேசு பிறந்துவிட்டார்
034. இன்று நமக்காக
035. இன்று பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்
036. உயிர் நண்பர்களே
037. உலகின் ஒளியே
038. எந்தன் நெஞ்சுகுள்ளே
039. எல்லாருக்குள்ளும் இன்று
040. எளிய வடிவில்
041. என் இயேசுவே என் தெய்வமே
042. என் இதய வேந்தனே
043. ஏற்றிடுவீர்
044. கடவுள் இந்த
045. கண்ணான கண்ணின்மணி
046. கருணை கடலே வா
047. கள்ளமில்லா ஒரு வெண்ணிலா
048. கன்னி ஈன்ற செல்வமே
049. கன்னி மரியின் பாலகா
050. குடிலினில் பிறந்த