உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
வேரித்தாஸ் நிகழ்ச்சிகளை டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பத்தில் 24 மணிநேரமும், 7 நாட்களிலும் இணையத்தளத்திலும் அன்ராய்டு மொபைலிலும் கேட்கலாம். அன்ராய்டு மொபைல் பயன்பாட்டினைப் பதிவிறக்கம் செய்ய RVA MOBILEஎன டைப் செய்யவும்

பக்திப் பாடல்கள்

001. வானம் விட்டு பூமி
002. பிறந்துவிட்டார் பிறந்துவிட்டார்
003. வானின் வழி திறந்ததம்மா
004. வானெங்கும் வழி எங்கும்
005. சின்ன குடில் மன்னர் இயேசு
006. சந்தோஷ கீதம்
007. வானிலிருந்து நம் தேவன்
008. சின்ன சின்ன பறவை
009. தேவனை நாம் போற்றும்
010. தேவன் மனிதனானார்
011. சின்ன சின்ன பூக்களே
012. பனிவிழும் வண்ண உதயகாலம்
013. பூங்காற்றிலே ஆடிடும் வெண்மேகமே
014. நெஞ்சம் யாவும்
015. வாருங்கள் துயில்லெழுந்து
016. இதுதா...னே புனித ஒளியல்லவா
017. ஊறுரங்கும் இந்த வேளையிலே
018. பொன் வண்ண பூமுகம்
019. மன்னவன் இயேசு
020. புத்தாண்டு இன்று புது வாழ்வு உண்டு
021. மெசியா பிறந்தார்
022. வார்த்தை பிறந்தது ஜீவனாய்
023. பா..ரில் ஆனந்தமே
024. வாருங்களே அன்பின் இதயங்களே
025. சந்திர வதனமே சந்தன வாசமே
026. பாலை வனத்திலே புது மன்னா
027. விண்ணில் வாழும் தூதரும்
028. உள்ளத்தில் வழ செல்லமே
029. கடந்த நாளில் என்னை காத்தீர்
030. ஆகாசம் வெளுத்துருச்சி இங்கு
031. மீட்பவரே என்றும் காப்பவரே