உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
வேரித்தாஸ் நிகழ்ச்சிகளை டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பத்தில் 24 மணிநேரமும், 7 நாட்களிலும் இணையத்தளத்திலும் அன்ராய்டு மொபைலிலும் கேட்கலாம். அன்ராய்டு மொபைல் பயன்பாட்டினைப் பதிவிறக்கம் செய்ய RVA MOBILEஎன டைப் செய்யவும்

பக்திப் பாடல்கள்

001. அன்பும் நட்பும் எங்குள்ளதோ
002. ஆண்டவர் புனித நகரத்தில்
003. ஆண்டவரே நீரோ என்
004. ஆணி கொண்ட உன்
005. இயேசுவின் அன்பை
006. எங்கு போகுறீர்
007. எபிரேயர்களின் சிறுவர்
008. எனது ஜனமே
009.கிறிஸ்து அரசே இரட்சகரே
010. சிலுவையில் தொங்கும்
011. தயை செய்வாய் நாதா
012. பாடுகள் நீர் பட்ட
013. பாடுவாய் என் நாவே
014. தாவிதின் மகனுக்கு
015. கிறிஸ்து அரசே இரட்சகரே
016. என் இறைவா என் இறைவா
017. கிறிஸ்து தம்மை தாழ்த்தி
018. நாம் ஆசிர்வதிக்கும் கிண்ணம்
019. புதியதோர் கட்டளை
020. பாடுவாய் என் நாவே
021. ஆசைமேல் ஆசையாய்
022. பாஸ்கா உணவினை
023. தந்தையே உம் கையில்
024. கல்வாரிக்கு போகலாம்
025. சிலுவை மரமே சிலுவை மரமே