உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
வேரித்தாஸ் நிகழ்ச்சிகளை டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பத்தில் 24 மணிநேரமும், 7 நாட்களிலும் இணையத்தளத்திலும் அன்ராய்டு மொபைலிலும் கேட்கலாம். அன்ராய்டு மொபைல் பயன்பாட்டினைப் பதிவிறக்கம் செய்ய RVA MOBILEஎன டைப் செய்யவும்

பக்திப் பாடல்கள்

001. கல்வாரி நாதா
002. இயேசுவின் அன்பை
003. சிலுவையில் அறையுண்ட
004. உத்தமர் இயேசு
005. தேவாதி தேவன்
006. இயேசு வரவேண்டும்
007. என்னை நேசிக்கின்றாயா
008. கல்வாரி பூக்களை
009. சுமை சுமந்து
010. தந்தையே கூடுமானால்
011. தபசு காலம்
012. தயை செய்வாய்
013. தவக்காலம் இது
014. தேவ குமாரா
015. நாள்தோறும் நான்
016. மனம் திரும்பு மனிதா
017. மனிதா ஓ மனிதா
018. சிலுவை மரமே சிலுவை மரமே
019. ஊர்வலம் போகுது
020. சந்திப்பு நிகழுதம்மா
021. சுமை தங்கி வாழ்க்கையா
022. பாடுகள் அவர்
023. மனம் வருந்தி (சிலுவை பாதை)
024. உமது ஆவியை விடுதருளும்
025. ஆண்டவர் மாண்புடன்
026. தவக்காலம் இது
027. இரக்கம் நிரம்பும்
028. பயணம் போகும் பாதையிலே
029. பாவம் என்பது
030. மனமே மனமே
031. மனம்மாற வேண்டும்
032. நான் வளர்த்த
033. பிறக்கும் பொழுதே
034. பாவத்தை
035. கண்ணீரில்
036. பாவி என்மேல்
037. கண்களில்
038. கடும்தவம்
039. என் மனதில்
040. அமைதியான
041. பந்தியில்
042. குற்றவாளி
043. குறையில்லா
044. இறந்து
045. இயேசுவின்
046. சிரசினில்
047. ஒருசிறு காயம்
048. சிலுவை சுமந்த
049. பாரமான
050. சந்திப்பு