உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
வேரித்தாஸ் நிகழ்ச்சிகளை டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பத்தில் 24 மணிநேரமும், 7 நாட்களிலும் இணையத்தளத்திலும் அன்ராய்டு மொபைலிலும் கேட்கலாம். அன்ராய்டு மொபைல் பயன்பாட்டினைப் பதிவிறக்கம் செய்ய RVA MOBILEஎன டைப் செய்யவும்

பக்திப் பாடல்கள்

001. அஞ்சலி அஞ்சலி தெய்வமே(குழுவாக)
002. பரலோக தந்தைக்கு தீபாஞ்சலி
003. அஞ்சலி அஞ்சலி தெய்வமே-2
004. நன்றி எனும் மனம்
005. முழுமை நிறை மூவருக்கும்
006. அஞ்சலி அஞ்சலி இறைவா
007. அஞ்சலி அஞ்சலி
008. ஓ தெய்வமே தெய்வமே
009. என் தெய்வமே உனக்காகும்
010. அஞ்சலி தீபாஞ்சலி
011. மலர்மிசை ஆகிய மன்னவா
012. அன்பு பணி செய்வதற்கு
013. ஆராதனை ஆராதனை
014. பணிந்தும்மை
015. அஞ்சலி அஞ்சலி
016.அஞ்சலி
017.பணிந்துமை