உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
வேரித்தாஸ் நிகழ்ச்சிகளை டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பத்தில் 24 மணிநேரமும், 7 நாட்களிலும் இணையத்தளத்திலும் அன்ராய்டு மொபைலிலும் கேட்கலாம். அன்ராய்டு மொபைல் பயன்பாட்டினைப் பதிவிறக்கம் செய்ய RVA MOBILEஎன டைப் செய்யவும்

பக்திப் பாடல்கள்

001. இசை
002. இதோ நான் வருகின்றேன்
003. இறைவா இறைவா
004. இறந்தோர் வாழ்வு
005. காலங்கள் ஆளும்
006. லிபேரா -1
007. லிபேரா -2
008. மண்ணில் வாழ்ந்து
009. மரித்த விசுவாசிகளின்
010. நித்திய சாந்தி
011. பள்ளத்தில்
012. தாயே உத்தரிக்கும்
013. யாரிடம் செல்வோம்
014. மனிதனே நீ மண்ணாக
015. முடிவில்லா வாழ்வை
016. மண்ணில் வாழ்ந்து செல்லும்