உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
வேரித்தாஸ் நிகழ்ச்சிகளை டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பத்தில் 24 மணிநேரமும், 7 நாட்களிலும் இணையத்தளத்திலும் அன்ராய்டு மொபைலிலும் கேட்கலாம். அன்ராய்டு மொபைல் பயன்பாட்டினைப் பதிவிறக்கம் செய்ய RVA MOBILEஎன டைப் செய்யவும்

பக்திப் பாடல்கள்

001. அழைக்கிறார் இயேசு
002. நீயே நிரந்தரம்
003. உலகமெல்லாம்
004. ஆண்டவரை நான்
005. நன்றி கூறி
006. சரணாலயம்
007. உறவு ஒன்று
008.ஒவ்வொரு பகிர்வும்
009. பாமாலை பாடிடுவோம்
010. அமைதியின் தூதனை
011. குறையாத அன்பு
012. சக்கரை முத்தே
013. சம்மதமே இறைவா
014. ஓ பரிசுத்த ஆவியே
015. உமக்கு உகந்த விதத்தில்
016. மாறாத தெய்வம்
017. நிலையில்லா உலகு
018. உங்களிடையே
018. உங்களிடையே
019. பொன்னும் பொருளும்
020. என்னில் வந்த
021. இசையில் ஸ்வரம்
022. மூவொரு இறைவா
023. நீ செல்லும்
024. உன்னை தேடும்
025. அருள் நிறை
026. நிம்மதியாய்
027. இளங்காலை பொழுது
028. பொன்மாலை நேரம்
029. வரம் கேட்டு வருகின்றேன்
030. என் தேடல் நீ
031. எது வேண்டும்
032. இதை என் நினைவாய்
033. அப்பமிது அப்பமிது
034. கடவுள் உனக்கு
035. புதிய இதயம்
036. காணிக்கை தரவே
037. மூவொரு இறைவனே
038. என்ன சொல்லி
039. தூய நேய ஆவியே
040. உறவாட வா
041. அருள் வடிவே
042. இறைவனின் வானக
043. இயேசுவே என் இறைவா
044. ஒளியூட்டும்
045. உன்னோடு நான்
046. ஒரு சொல்லால்
047. இதய துடிப்பால்
048. அமையில் உறவாடும்
049. கனிவு காட்டும்