உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
வேரித்தாஸ் நிகழ்ச்சிகளை டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பத்தில் 24 மணிநேரமும், 7 நாட்களிலும் இணையத்தளத்திலும் அன்ராய்டு மொபைலிலும் கேட்கலாம். அன்ராய்டு மொபைல் பயன்பாட்டினைப் பதிவிறக்கம் செய்ய RVA MOBILEஎன டைப் செய்யவும்

பக்திப் பாடல்கள்

001. பொழுது புலர்ந்தது
002. தொழுவோம்
003. இறைவா உன்னை
004. ஏற்றருள்வீரே
005. சுந்தர ஜோதி
006. புலனை
007. இயேசுவை உன்னை
008. தேவ நற்கருணை
009. அன்பெனும் தேனை
010. அன்புக்கூர்வொருதரம்
011. எந்தன் பாவம்
012. போயாது பொழுது
013. மங்களம்
014. நீயே துணை
015. எண்ணியும் முடியுமோ
016. அருளொளி
017. உம்மை மறந்து
018. வேத ஞானம்
019. எங்கனம் உன்னை
020. தேவ நற்கருணை
021. ஆயிரம் தீவினை
022. சிலுவையாலே உலகை
023. உம்மை போல ஓர்
024. அரும் பிழை செய்தோம்
025. நன்மையே எனக்கு
026. என்னை ஆள எழுந்து
027. வாராய் வாராய் தேவ