உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
வேரித்தாஸ் நிகழ்ச்சிகளை டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பத்தில் 24 மணிநேரமும், 7 நாட்களிலும் இணையத்தளத்திலும் அன்ராய்டு மொபைலிலும் கேட்கலாம். அன்ராய்டு மொபைல் பயன்பாட்டினைப் பதிவிறக்கம் செய்ய RVA MOBILEஎன டைப் செய்யவும்

பக்திப் பாடல்கள்

001. லில்லி மலரை (சூசையப்பர்)
002. குழந்தை இயேசுவை (சூசையப்பர்)
003. நீதியின் சுடரொளியே (சூசையப்பர்)
004. தந்தை நீரென (சூசையப்பர்)
005. எங்கள் காவலாம் சூசை
006. மாநிலம் போற்றிடும்
007. தயாள நிதியே
008. குழந்தை இயேசுவை (சூசை)
009. என்றும் நீர்துணை (சூசையப்பர்)
010. மதுமலர் நிறைகொடி
011. வான் போற்றும் மலரே
012. அந்தோணியார் புகழ்
013. அற்புதம் காண(அந்தோணியார்)
014. அன்பு தந்தையே
015. இறைவனின் புனிதரே(அந்தோணியார்)
016. உம்மை தேடி வருகின்றேன்
017. எங்கள் இயேசு பாலனை(அந்தோணியார்)
018. எங்கள் புனித (அந்தோணியார்)
019. எம்மை கண்நோக்கிடுவீர் (அந்தோணியார்)
020. பதுவை புனிதரை (அந்தோணியார்)
020. புதுமை வள்ளலே (அந்தோணியார்)
021. விலதை வினோதரே (அந்தோணியார்)
022. அருளை(அருளானந்தர்)
023. இன்னுயிர் (அருளானந்தர்)
024. சுடர்விடும் (அருளானந்தர்)
025. சிறுமலரே (தெரேசா)
026. இறை மனம் ( சவேரியார்)
027. உலகமெல்லாம் (சவேரியார்)
028. பாமாலை பாடிடுவோம் (சவேரியார்)
029. புனித சவேரியாரே
030. இயேசுவின் சீடரே(தோமையார்)
031. தோமை மாமுனியே (தோமையார்)
032 . புலர்ந்தது புதுவாழ்வு (தோமையார்)
033. ஐந்து காய வரம்(பியோ)
034. அன்பால் உம்மை (அசிசி)
035. பார்போற்றும் தூதரே (மிக்கேல்)
036. வான்படை தளபதி (மிக்கேல்)
037. தூய வின்சென்டே பவுலே
038. இறைவனில் இணைந்திட (தொன் போஸ்கோ)
039. நன்றி சொல்லுவோம் (தொன் போஸ்கோ)
040. பேச்சி நகரின் (தொன் போஸ்கோ)
041. வாழ்க தூய(தொன் போஸ்கோ)