உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
வேரித்தாஸ் நிகழ்ச்சிகளை டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பத்தில் 24 மணிநேரமும், 7 நாட்களிலும் இணையத்தளத்திலும் அன்ராய்டு மொபைலிலும் கேட்கலாம். அன்ராய்டு மொபைல் பயன்பாட்டினைப் பதிவிறக்கம் செய்ய RVA MOBILEஎன டைப் செய்யவும்

பக்திப் பாடல்கள்

001. புனிதர்கள் மன்றாட்டு-01
002. புனிதர்கள் மன்றாட்டு-02
003. புனிதர்கள் மன்றாட்டு-03
004. அந்தோணியார் (மன்றாட்டுப் பாடல்)
005. செபஸ்தியார் மன்றாட்டுமாலை
006. அந்தோணியார் மன்றாட்டு மாலை