உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
வேரித்தாஸ் நிகழ்ச்சிகளை டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பத்தில் 24 மணிநேரமும், 7 நாட்களிலும் இணையத்தளத்திலும் அன்ராய்டு மொபைலிலும் கேட்கலாம். அன்ராய்டு மொபைல் பயன்பாட்டினைப் பதிவிறக்கம் செய்ய RVA MOBILEஎன டைப் செய்யவும்

அனைத்து ஞாயிறு மறையுரை

Sunday, 26 February, 2017

ஆண்டின் பொதுக்காலம் 8 ஆம் ஞாயிறு திருப்பலி வாசகங்கள், மறையுரை, மன்றாட்டுகள் 26-02-2017